Contact opnemen

Vragen of opmerkingen over het Balkon Festival Enschede?

Bel of mail met een van de onderstaande mensen.

Het Balkon Festival is een initiatief van Diet Gerritsen van de MuziekWerkplaats en Audry Hoemakers van de Twentse Cultuurverbinding (onderdeel van Concordia). Penvoerder is Concordia.

Diet Gerritsen (links) en Audry Hoemakers (rechts) – foto Emiel Muijderman

Diet Gerritsen

artistieke zaken

mobiel: 06 – 498 72 231
email: dietgerritsen@gmail.com

Audry Hoemakers

algemene coördinatie en communicatie

mobiel: 06 – 348 49 022
email: audry@concordia.nl

Concordia

penvoerder

tel: 053 – 430 09 99

email: info@concordia.nl