Contact

Het Balkon Festival is een initiatief van Diet Gerritsen van de MuziekWerkplaats en Audry Hoemakers van de Twentse Cultuurverbinding (onderdeel van Concordia). Penvoerder is Concordia.

Vragen of opmerkingen over het Balkon Festival Enschede? Bel of mail met een van de onderstaande mensen.

Diet Gerritsen

artistieke zaken
mob. 06 – 498 72 231
email: dietgerritsen@gmail.com

Annelies Vos

productieleider
email: productie@balkonfestival.nl

Audry Hoemakers

algemene coördinatie en communicatie
mob. 06 – 348 49 022
email: audry@concordia.nl